Wie zijn wij?

Historiek van Bridge Club Genk vzw

In het jaar 1956 werd B.C. Zwartberg opgericht door enkele mijningenieurs.

Uit deze club ontstond op 01 september 1966  de Bridgeclub Genk. Met een veertiental leden bridgete men in Hotel Rembrandt op de Weg naar As 1 te Genk.

Op 29 september 1977 werd officieel de Bridge Club Genk vzw opgericht, zie Belgisch Staatsblad van 29/09/1977.
De Club speelde dan in "Het Hoeveke" gelegen Nieuwstraat te Genk.
Dank zij het inrichten van opleidingen, bespreking van de spelproblemen, de aangename en vriendschappelijke sfeer die er heerste groeide de Club snel uit tot 42 actieve leden met een wekelijkse clubavond op donderdag.

In de zomer van 1986 verhuisde de Club naar het clubhuis van Tennis Hoevezavel, een ideale locatie.

Door een spijtige beslissing moesten wij deze locatie verlaten en zijn we sinds 2010 gehuisvest in het clubhuis van de Petanque Genk in de Melbergstraat 1b.
Regelmatig worden er bridgelessen gegeven en per week worden er 3 clubtornooien georganiseerd.
Deze gaan door op maandagnamiddag om 14u00, dinsdagavond om 20u00 en donderdagavond om 20u00.

Iedereen is hierop steeds WELKOM !!!!!!!!!

Het bestuur van Bridge Club Genk v.z.w.

Voorzitter

Marie Jeanne Martens
mj.martens@skynet.be

Secretaris

Christel Donners
bertie.meyers@skynet.be

Penningmeester

Henri De krem
henri@dk-support.be

SPELERSLIJST 2022