Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle leden. Bij niet toelating, worden die onder ingevulde gegevens vernietigt.